افزودن نظر جدید

یکی از بهترین کتابهایی بود که خوندم .... و از پائولو نهایت تشکر را دارم ...‌ اصل داستان و محوریت روی درست زندگی کردن و مدیریته نه نشان دادن پیامبری و درست بودن یا نبودن پیامبراس . کتاب تکان دهنده ای بود برای من برای شناخت درست خداوند و پیدا کردن مسیر زندگیم ...‌ البته نه کامل ولی یه تکونی به مغزم و افکارم داد ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.