افزودن نظر جدید

راست میگین شماها راه و طریقت را اینقدر شیرین نشان دهید کتاب کوه پنجم عالیه خصوصا برای کسی که در راه کسب معرفت باشد شماها فقط حرفای خودتون رو قبول دارید و خود گویید و خود خندید ولی متاسفانه نمیبینید که هر روز از خوانندگان و. طرفداران شما کم میشود شما حکم همان کاهن اعظم را دارید که از آگاهی مردم می ترسد خدا همه ما را به راه درست هدایت کند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.