افزودن نظر جدید

گروه عرفانهای کاذب کمتر از حد معمول فعال هستند!!! هیچ مطلبی درباره "علی اکبر تهرانی " در این سایت وجود ندارد!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.