افزودن نظر جدید

فردوسی ميگه اجداد زرتشت تازی پرست بودن !!!!! http://www.adyannet.com/news/12972
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.