افزودن نظر جدید

کامبیز تو که لالایي بلدي چرا خوابت نمي بره ؟ کَل اگر طبیب بودي سر خود دوا نمودي! بهتر نیست به جاي افتخار کردن به مهملات و توهمات، راجب امریکا و اسراعیل مطلب بنویسي ؟؟!؟؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!!!!!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!!؟!؟!؟!؟!؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.