افزودن نظر جدید

درود بر هموندان *‌ در دوره ساسانی، نا-زرتشتيان در فشار بودند *‌ و هیچ گونه همکاری در پیش بُرد هازمان [=جامعه] بر آنان روا نبود * اکنون زرتشتیان در والاترین نهاد دادگذاری [=قانونگذاری] نماینده دارند و هم‌انبازی [=مشارکت] می‌کنند *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.