افزودن نظر جدید

همین که زرتشتی ها تو مجلس نماینده دارن مقایسه کنید با زمان ساسانیان که هیچ اقلیت مذهبی حق نفس کشیدن نداشت چه برسه به همکاری در حکومت . ناسیونالیست ها باید به این نکته توجه کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.