افزودن نظر جدید

به نظر من دو راه بیشتر نداریم . یا فردوسی نخواسته اسم کورش رو بیاره (تاریخ رو باب میل خودش نوشته). یا کورش رو میشناخت و اصلا اون رو شاه ایران نمیدونست(حقیقت رو نوشت). در هر صورت فردوسی اسم کورش رو بین شاهان ایران باستان نیاورده. این در حالی هست که فردوسی آدم باسوادی بود و مطمئنا از منابع روایی اسلامی و منابع یهودی حتی آگاه بود (که ایم کورش تو ین منابع اومده) ولی باز هم فردوسی اسم کورش رو نمیاره .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.