افزودن نظر جدید

کامنت 4 در جواب بوذرجمهر : درباره دانشمندان ایرانی قبل از اسلام !! شما اول بیا ثابت کن دانشمندانی وجود داشتن. یه مشت دانشمند رومی و هندی مهاجر آواره کهبه خاطر مسائل سیاسی از چاله فرار کردن افتادن تو چاه ! شما به اونها میگی دانشمند ایرانی؟؟؟ یه مشت دبیر دربار که مقامشون موروثی بود و هیچ کس حق نداشت به مقام اونها برسه. خوب این دبیرها چهارتا کلمه بلد بودند اسمشون میشه دانشمند ؟ اگر اون دانشمندان خیالی علاقه ای به نامجویی و مشهور شدن نداشتند پس چرا این همه پادشاهان اینقدر تلاش میکردن که از خودشون اسم و رسم به جا بگذارن ؟ کتابهای باستانی دیگه چیه ؟ اصلاً چنین چیزی وجود داشته ؟ شاید منظورتون به یه سری کتابهای درباری و حساب و کتاب که مال دربار و حکومت بود باشه . اونجا اصلاً نیازی به اسن نویسنده نیست. مگه الان تو اسناد دولتی، کسی که نوشته ها رو تایپ میکنه اسمش رو کنار وزیر و رئیس مینویسه ؟!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.