افزودن نظر جدید

1. تاجر کفش، یک عمر کار کرد و ثروت جمع کرد. امروز هم تاجران کفش، میتوانند میلیاردر باشند. پس نیازی نیست جمهوری اسلامی خجالت بکشد. کسانی که از رفتار زشت انوشیروان لذت می‌برند باید خجالت بکشند. 2. آن تاحر کفش، فقط قرار بود هزینه‌ی مرحله پایانی جنگ را پرداخت کند نه هزینه ی همه جنگ را... 3.جنگ در آن ذوران هزینه بسیار کمتری از امروز داشت. هزینه جنگ، نهایتا تامین آرد برای تهیه نان برای لشکر بود. 4. در در زمان دفاع مقدس نیز عشایر و مرزنشینان بخش های مهمی از مایحتاج جنگ را تإمین می کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.