افزودن نظر جدید

عجیب است انسان یک عقیده باطلی را در سر بپرورد وبعد بخواهد تمام آیات و روایات را با آن مقایسه کند و به جای اینکه عقایدش را از قرآن و سنت بگیرد عقاید باطلش را برآنها تحمیل کند این هم دینداری از نوع ابن تیمیه و تخم و ترکه وهابیشه دیگه!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.