افزودن نظر جدید

طبق آیات قرآن، پاکی زنان پیامبر اکرم از مسائل خلاف عفت تصریح شده است، و گرچه برخی همسران پیامبر مرتکب خطا شده و بعضی از اسرار آن حضرت را افشا کردند و در قرآن از آنان خواسته است که توبه کنند، خطای آنان از نوع فحشا نبوده است. در طول تاريخ، قاطبه علمای برجسته شيعه، معتقد بودند اگرچه همسران پيامبران الهی، معصوم و مصون از خطا نبودند، اما هيچ‌گاه دچار فحشاء نشده‌اند؛ گرچه ممكن است به کفر يا نفاق آلوده شده باشند، اما هرگز مرتكب فحشا نگرديده‌اند؛ بنابراين خيانت زنان نوح و لوط که در قرآن کريم به آن اشاره شده از جنس فحشاء نبوده، بلکه خيانت آنها از نوع همکاری با دشمنان، نسبت‌های ناروا و کشف اسرار پيامبران الهی بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.