افزودن نظر جدید

دوست گرامی ابتدا شما توجیهی اخلاقی برای نقطه چین های متن های انتخابی خود ازمعارف آقای یعقوبی داشته باشید بعد به سراغ دیگر مطالب برویم ؛ توجیه اخلاقی نه حتی توجیه اسلامی ونه مطابق فرهنگ گفتاری اهل بیت؛ این چه نوع نقد است که شما هر قسمتی از متن را که می پسندید و می توانید با آن القاهای خودتان را به خواننده منتقل کنید، می آورید و بقیه متن را نمی آورید و حتی بعضی جاها را نقطه چین می گذارید؟! حتی اگر با قرآن کریم هم اینطور برخورد شود شبهه ناک می شود مثلا " ویل للمصلین وای بر نمازگزاران " پس یعنی دیگر نماز نخوانیم؟! یا باید به سیاق آیات و مجموعه آیات قرآن توجه کرد؟؟ شما که به تحلیل های آفای حجامی متوسل شده اید وبلاگی به ادرس www.ensaaf.blogfa.com در 8بخش پاسخ جوابیه ی آفای حجامی را داده اند با ادله ی کاملا قرآنی و روایی و عقلانی و فطری ، که علیرغم دعوت این وبلاگ آفای حجامی به این ادله ی متقن پاسخی ندادند ! می توانید سری بزنید .. . بحث دیگر اینکه کدام آیه ی قرآن ولایت را به دو دسته ی تشریعی و تکوینی تقسیم کرده که شما اینقدر بر آن تاکید دارید؟؟؟ اگر واقعاً مسلمانید به کلام امام خمینی(ره) اعتنا کنید، ایشان در شرح چهل حديث، ذيل حديث اول می‫فرمایند: «... گاهى هم ممكن است كـه انـكـار بـيـجـا و رد بـى موقع و بدون علم و فهم براى ما ضررهاى خيلى زياد داشته بـاشـد، و ايـن دنيا عالم التفات به آن ضررها نيست. مثلا تا شنيدى فلان حكيم يا فلان عـارف يا فلان مرتاض چيزى گفت كه به سليقه شما درست در نمى آيد و با ذائقه شما گوارا نيست، حمل به باطل و خيال مكن. شايد آن مطلب منشاء داشته باشد از كتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشيد. چه فرق مى‫كند كه يك نفر فقيه يك فتوى بدهد، از بـاب ديـات مثلا، كه شما كمتر ديده‫ايد، و شما بدون مراجعه به مدركش رد كنيد او را، يا آنـكـه يـك نـفر سالك الى الله يا عارف بالله يك حرف بزند راجع به معارف الهيّه يا راجـع بـه احـوال بـهـشـت و جـهـنـم ، و شـمـا بـدون مـراجـعـه بـه مـدركـش او را رد كـنـيـد! سـهـل اسـت تـوهـيـن كـنـيـد يـا جـسـارت نـمـائيـد. مـمـكـن اسـت آن شـخـصـى كـه اهـل آن وادى اسـت و صاحب آن فن است يك مدركى از كتاب خدا داشته باشد، يا از اخبار ائمه هـدى داشـتـه بـاشـد، و شـمـا بـه آن بـرنـخـورده بـاشـيـد، آن وقـت شـمـا رد خـدا و رسول كرديد بدون عذر موجه! و معلوم است به سليقه من درست نبود يا علم من به اين جا نرسيده بود يا از اهل منبر برخلاف آن شنيدم عذر نيست!!!»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.