افزودن نظر جدید

ما عادت داریم به هرکس که مطلبی نو می گوید تهمت جهل بزنیم و سالها بعد می فهمیم که عجب آن شخص درست می گفت. مصادیق زیادی در تاریخ داریم. بد نیست کمی تأمل کنیم. ضمنا این گفته ایشان که 133 سوره آل عمران صریح‌تر و واضح‌تر از آیه 21 سوره حدید است؟ شما خلاف این را می توانید اثبات کنید؟ یا این گفته ایشان که صرف این ادعا که این آیه از آیه دیگر واضح‌تر است. خدا خیرشان بدهد که ندانسته هایشان را نمی گویند و صادقانه آنچه می دانند را می گویند و شاخ و برگ الکی به گفتارشان نمی دهند. گاهی خوب است به صداقت انسان ها نمره بدهیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.