افزودن نظر جدید

اما بنده از این بحث شما چند تا سوال دارم: اولا گفته های ایشان یا باید منبع دینی داشته باشد یا عقل ، اگر دین گفته بفرمایند اگر عقل گفته خب عقلای عالم هم باید قبول کنند نه فقط محدود به یک نفر!! دوما : این‌که آقای یعقوبی یا مریدانش می‌گویند: «تا اینکه این کلمات را که طبق احادیث اهل بیت(ع) تعدادشان چهارده تاست» کجاست؟ کدام حدیث؟ و اینکه گفته ‌اید محققین نتوانستند این گونه «ارتباط مقولات مطرح شده در آیات و احادیث ذیل آیات را متوجه شوند » آیا صرف ادعا نیست؟ یعنی آقای یعقوبی فهمیده؟ از کجا ؟ (اگه احتمال 1 درصد اشتباه برای ایشون هم بدیم باید نظریه مخالف اون رو هم دید چرا که عقوبت آن دردناک است) و ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.