افزودن نظر جدید

دوست عزیز شما اگر برخورد می خواهید کنید با کتب علمای خودتون باید برخورد کنید.مطالبی که گفته شده در کتب علمای خودتون است، اگر اعتراضی دارید به آن ها اعتراض کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.