افزودن نظر جدید

در این جنگ بسیاری از ایرانیان با اعراب همکاری کردند تا اعراب شهرهای کوچکی مانند مکه و مدینه ارتش ساسانی را به زباله انداختند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.