افزودن نظر جدید

ما در تطهیر مجرمین مطلب نمی‌نویسیم. بلکه بر اساس اسناد، حقایقی که کمتر شنیده و گفته می‌شود را بیان می‌کنیم. هخامنشیان و ساسانیان نیز در فتوحات خود ویرانگری‌ها و کشتارهای بسیاری داشتند که اگر لازم بود می‌توان در این باره سخن گفت. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.