افزودن نظر جدید

هه..چه ربطی داره؟30 هزار عرب بله میتونه صدهاهزار زن برده بگیره.. شما و500 نفر از اخوندها و دوستان پانترکتان میتوانید جلوی یک مرد با مسلسل را بگیرید؟ نمیتونید درسته؟ پس شما بی غیرت هستید! یا شایدم میخواهید لباس سوپر من را قرض بگیرید یا شایدم میروید پیش هرکول تا پوست شیر نمه را بهتون بده؟!!؟ توحش اعراب و عادی بودن کشتار و تجاوز برایشان موجب پیروزی شده با کمک هرج و مرج داخلی و کمک طوفان شن! چطوری عثمانی های مسلمان با اعراب مسلمان 3 هولوکاست تاریخ را شکل میدهند؟! چطوری ترک مسلمان بالکان و بیزانس را گرفت؟ چطوری عرب مسلمان ایران و خاورمیانه را گرفت؟ چطوری ترک مسلمان زن های ایتالیایی و مجاری و ایرانی و اتریشی را میدزده و خانواده و شهرشون را غارت میکنه؟ به همون صورتی که اعراب میکنن..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.