افزودن نظر جدید

شما در مورد تاریخ ایران قبل و بعد از ورود اسلام، چه کتابهایی رو مطالعه کردین و این مطالب از کدام کتاب هست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.