افزودن نظر جدید

عثمان به قدری فساد کرد واموال مسلمانان به در بین بنیامیه پخش کرد که در زمان قتل او 800 صحابه نظاره گر بوده واجازه دفن شدن او در قبرستان مسلمانان داده نشد ودر قبرستان یهودی ها دفن شد تا زمان معاویه که دستور خراب کردن ان دیوار راداد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.