افزودن نظر جدید

اینکه بوراندخت و آزرمیدخت از سر ناچاری و بی مرد شدن دربار به حکومت رسیدند، چیزی است که در اسناد متعدد بیان شده و اینکه شما خوشتان نمی‌آید دلیل نمی‌شود که حقیقت نداشته باشد. ثانیاً طبق کدام سند میگویید که قبر این دو زن در جنگل‌های شمال است؟ ثالثاً مرکز حکومت ساسانی، تیسفون بود. یعنی در عراق کنونی. این دو زن -طبق ادعای شما- در جنگل‌های شمال چه میکردند؟ فرار کرده بودند؟ یا در تبعید بودند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.