افزودن نظر جدید

اینکه بچه محل های تو حاضرن صهیونیستها رو تبرئه کنن و خون هم وطناشون رو تلف کنن یعنی وطن پرستی ؟!!!!!!!‌ میگی یهودیها دربدر بودن !‌خوب اینها اگه دربدر بودن باید یه جوری خودشون رو دوست و همراه بقیه نشون میدادن تا از اون حال دربیان ! نه اینکه خودشون رو جنایتکار نشون بدن !!!‌ این کتاب استر جعلی نیست چون اگه قراربود جعل بشه باید به نفع یهودیها باشه نه به ضرر خودشون !‌ اگر جعل کرده باشن خودشون رو وحشی و خونخوار نشون دادن !‌ درباره تورات واقعی ! منظورت به طومار های بحر المیت هست ؟!!! اون طومارها اولا ناقص هست و در ثانی مال مسیحیا هست. اسمهای خیلی از بچه ها و زنهای شاهای هخامنشی هم تو کتیبه ها و متنهای تاریخی یونانی نیومده پس اینکه تورات گفته زن خیارشورشاه اسمش وشتی بود منافاتی با تاریخ نداره. استر هم با ظاهر خودش تو دربار وارد شد. تازه در زمان هخامنشیان دیگه یهودیا اون قوم آواره نبودن چون سروسامون گرفتن و کورش اونها رو بلایی بر سر جهانیان کرد. خشایارشا هم چون شاه بود میتونست هرکاری دلش بخاد بکنه. زن یهودی گرفتن که چیزی نیست. اونها اگه میخواستن خواری و خفت خودشون رو تسکین بدن خوب میرفتن قضیه جلای بابل و اواره شدنشون رو هم مخفی میکردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.