افزودن نظر جدید

akk هستم یهود درغگو ترین قوم بشره و نابودی اسرائیل باعث خوشحالی ما شما نوچه اسرائیل هستید نه ما هرگز این اتفاق نیفتاده چون یهودی یی ارزش تر از این هستد که بتونه این کارو بکه فقط در منابعه یهوده و کا ر اون هاست و شما هم باور کردید در هیچ منبع دیگری نیست چون دوست دارن بلوف بزنن که ما قدرتمندیم چون هیچ پیروزی در مقابل ایران ندارنن افسانه میسازن شما باور کن تا اسرائیل خوشحال بشه تا بدونن کی طرفدار اسرائیله
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.