افزودن نظر جدید

پوریم نماد اتحاد ایرانیان و یهودیانه ؟ چه اتحادی زدن 77 هزار ایرانی را کشتن و دم از اتحاد می زنن ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.