افزودن نظر جدید

تو ندیدی مشکل خودته . خیلی از کتابای دینی وجهه تاریخی دارن هدچندد دقیق نباشن ولی گویای کلیات تاریخ هستن. پوریم هم حادثه تاریخی هست که هنوز یهودیا جشن میگیرن اگر هم به نظرت تورات ارزش تاریخی نداره پس کورش هم پَر !! چون کورش در کتابهای ایرانی اصلا شاه نبود . فرمانده لشکر و حاکم دست نشانده بود ولی یهودیا گفتن کورش شاه بود ! بعد هم هرودوت یهودی اومد گفت کورش چنان و چنین بود ! بعد هم بقیه یونانیها ... بعد هم استعمارگران اومدن یه سری کتیبه جعل کردن (اون هم با کلی سوتی و خرابکاری)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.