افزودن نظر جدید

به خالد بن ولید و ابوموسی اشعری چه کسی سمت داد؟ مگر نه اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم اینکار را کرد؟ خالد را به فرماندهی لشکر گماشت و ابوموسی اشعری را والی یمن نمود. پس شما شیعیانی که این دو نفر را قبول ندارید لابد پیامبر صلی الله علیه وسلم را مقصر می دانید که در زمان خود ایشان را بر سر کار گذاشته است؟! خیلی از والیان زمان حضرت علی نیز به وی خیانت کردند، پس آیا باید علی را مقصر دانست؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.