افزودن نظر جدید

با سلام همانطور که خود شما می دانید اوستا اصلی بر روی دوازده هزار پوست نوشته شده و پس از ان در دوره ساسانی جمع اوری شده حال اگر ما در دیگر ادیان نگاه کنیم ازار و اذیت دیگر موجودات گناه است و حال در دین زرتشت میبینیم که احترام به تمامی مخلوقات خداوند یکتا از واجبات است حال اینکه این قوانین و احکام توسط چه کسانی نوشته شده خداوند می داند مانند کفاره گناه ازدواج موبد با دختر یا خواهر باکره فرد گناه کار می باشد این کاملا مشخص است که کلام موبدی است که در ان زمان بوده و برای لذت بردن خویش و دوستانش این سخن را گفته و در گاتها و به فرموده اشو زرتشت زن و مرد باهم برابرند حال چطور در دیگر بخشها که توسط موبدان نوشته شده کاملا این مساله تغییر کرده پس کاملا مشخص است که تحریف بزرگی در این نوشته ها ایجاد شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.