افزودن نظر جدید

شما سنی ها کدام میبع را قبول دارید؟چه نیازی به منبع وقتی قران کریم هست؟وقتی حدیث غدیر به آن عظمت را تفسیر می کنید و از ولایت علی فرار میکنید کدام منبع را بیاوریم ؟وقتی حدیث سفینه هست؟وقتی قبر فاطمه از ترس عمر بن خطاب مخفی است کدام میبع لازم داری؟وقتی عقل نباشد کدام منبع به درد می خورد؟اگر عقل داری نیاز به منبع نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.