افزودن نظر جدید

رشد جمعیت مسلمانان هم به علت زاد و‌ ولد است و هم به خاطر اینکه جمع زیادی از آتئیستها و مسسحیان و... مسلمان می‌شوند. عبارت converting to islam را سرچ کنید‌. جمع قابل توجهی از اندیشمندان و دانشمندان گرفته تا افراد عادی جامعه در اروپا و امریکا هر ساله مسلمان می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.