بهائیت وشیخیه

03/01/1392 - 23:03

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در دوره شوقی افندی همزمان با ایجاد اسراییل در سرزمین های اشغالی، بهاییت هم اقدام به ایجاد سازمان تشکیلات اداری بیت العدل بهایی در اسراییل نمود

03/01/1392 - 23:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ساختار تشکیلات بهائيت بسیار پیچیده است ومبتنی بر اطاعت بی‌چون چرا و تأکید بر اطاعت و پیروی محض ، نقض که به عنوان مهم ترین گناه محسوب میشود اتهام کسی است که سر از فرامین تشکیلات بر تابد و این گناه مجازات سختی در پی دارد که طرد روحانی میباشد

BAHA
03/01/1392 - 22:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر در کتب و رفتار و گفتار رهبران بهائی بنگریم متوجه تناقضات بسیار می شویم و این سوال پیش می آید که بهائیان امروزی به چه امیدی بهائیت را آیین خود قرار داده اند. زیرا توقعی که عقل انسان از یک دین الهی دارد، آنست که ذره ای در دین خدا تناقض وجود ندارد در حالی که در بهائیت تناقضات بسیار دیده می شود.

tasavi
03/01/1392 - 22:52

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اصول دوازده گانه بهائیان تساوی حقوق بین زن و مرد است. و شوقی افندی میگوید:رجال و نساء باید در مقامات وحدت و یگانگی و عفت و فرزانگی ترقیات روز افزون داشته باشند به درجه ی که امم سائره به آنها تأسی نمایند

siasat
03/01/1392 - 21:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در تاریخ همواره پیامبران در امور سیاسی دخالت کرده و با حکومت جور زمان خود به مبارزه در آمدند. اما حسینعلی نوری و عباس افندی بر خلاف سیره ی انبیاء قبلی بهائیان را امر به عدم دخالت در امور سیاسی کردن و گفته اند:

علیمحمد باب
03/01/1392 - 18:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_اين مرد با همه‏ ي اين فضائل و مناقبش به تنهائي در صف مقابل دولت و ملت ايستاد و از باب حمايت بي‏ دريغ نمود. همه‏ ي اقداماتي را که عليه باب مي‏ شد خنثي مي‏کرد حتي از دستورات مرکز نيز درباره‏ ي وي سرپيچي مي‏نمود. چرا؟

ettehad
02/31/1392 - 00:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جناب بهاء در مورد یگانگی و اتحاد می گوید: من مبعوث شدم که ادیان با همدیگر بسازند ملل مختلف و اقوام متضاد یک رنگ و متحد باشند، موسوی و عیسوی و زردشتی و مسلمان و همه با نهایت مهربانی و دوستی و اتفاق اتحاد بنمایند.

بها الله
02/28/1392 - 23:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ موضوع از این قرار است جناب بها الله قبل از اعلام رسمی دعوی من یظهره اللهی به مدت دوسال از میان بابیان غایب شده و به سلیمانیه عراق که خاستگاه فرقه یزیدیه می باشد می رود تا دوره صوفیت و طریقیت را در آنجا بیاموزد

کشف الحیل
02/28/1392 - 17:22

در اول كه ميرزا لقائي اين را ديد بسيار مسرور شده گفت ها كار تمام است و چون در ذوب ثاني معلوم شد كه اين كيميا اثر معكوس دارد و نقره را مس مي كند (مثلا) نه مس را طلاء لهذا خيلي محزون شد. ولي باز هم نوميد نشده گفت اين رنگ هنوز ثابت نيست و بايد در دوره ي سوم اين را ثابت نمائيم.

کشف الحیل
02/28/1392 - 13:07

از جمله اضافاتي كه در جلد دوم خواهيد خواند تاريخ كرد به زيدي است كه از جهات عديده تناسب و تشابه دارد به عوائد و قواعد بهائيها لهذا از مطالعه ي آن غفلت نشود كه اين تاريخ با مدارك معتبره به زحمت به دست آمده و در كتب ديگر نخواهيد يافت.

مدعیان دروغین
02/28/1392 - 12:23

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ باب که خود را در حمايت خان حاکم و در خانه‏ ي امام جمعه از مخاطرات مصون ديد حس موفقيت طلبيش برانگيخته شد و توجه فراواني در تعقيب هدفش مبذول داشت، در نتيجه در اصفهان نيز مانند شيراز ، سخن او بر سر زبانها افتاد و احساسات مردم مسلمان عليه اش تحريک شد.

beitoladl
02/28/1392 - 00:18

اولیای امور بهائیت در مورد محفل و تجمع بهائیان نهایت زیرکی و استادی خود را بکار برده و برای استفاده کردن از مواد نافعه و قسمت های مفیده مجلس بیت العدل فکر دیگری نموده و بیت العدل را با حفظ جهات مفیده ی آن مبدل به عنوان محفل روحانی کرده اند.

خورده احکام بهاییت
02/28/1392 - 00:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سراسر تاریخ بهاییت را که بنگریم تماما تناقضات رهبران این فرقه را خواهیم دید که مردم مغفول و گمراه شده را به چیزی فراخوانده اند و خود عکس آن عمل می نمایند

betoladl
02/26/1392 - 00:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در آیین بهائیت رهبرانی تشکیل شده از نه نفر وجود دارد که این افراد واضع مسائل جدیده و احکام بهائیان هستند و نزد بهائیان دارای رتبه و دارای عدالت هستند. اما اگر در بیت العدل نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که آنچیزی که میرزا بهاء و عبدالبهاء از تشکیل بیت العدل توقع داشتند، صورت نگرفته است.

صفحه‌ها