بهائیت وشیخیه

بابیت
05/22/1392 - 18:48

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ایامی که بهاء الله در بغداد بود کینیاز دالگورکی بابیان متواری را با پولی به زیارت کربلا پیش میرزا حسینعلی میفرستد و کم کم جمعیت زیادی دور او جمع شده و ماهیانه دو سه هزار تومن از طرف سفیر روس در ایران برای او فرستاده میشد میرزا حسینعلی نوری با دیدن افراد دور خود به فکر جانشینی باب و در دست گرفتن قدرت از برادرش صبح ازل افتاد .

BAHAEIAT
05/21/1392 - 22:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در جلد دوم مصابیح هدایت عده ای از بزرگان بهائیت را نام برده و توضیحاتی در مورد آنها داده است که یکی از آنها مبلغ مشهور بهائیت میرزا گلپایگانی است. آنطور که در این کتاب توضیح می دهد، میرزا گلپایگانی بدست شخصی که بار علمی نداشته است و با بیان چند مسئله ساده که دارای اشکال بوده بهائی شده است که این خود نشان می دهد میرزا گلپایگانی خود فاقد بار علوم اسلامی بوده است.

bahaeiat
05/20/1392 - 22:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عزیز الله سلیمانی اردکانی مولف کتاب مصابیح هدایت در این کتاب چند نفر از بزرگان و مبلغان بهائی را نام برده و به تعریف و تمجید از مقامات علمی و عملی و اخلاقی آنان بر آمده و تا توانسته مخالفان آنان را در این کتاب تحقیر نموده است. با خواندن این کتاب متوجه خواهیم شد که نیت نویسنده تعریف کردن از بزرگان بهائیت و تخریب و تحقیر بی مورد و بی منطق مخالفان آنان بوده و قصد نویسنده ترویج حق و حقانیت نبوده است.

استعمار
05/18/1392 - 01:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با کنکاشی در آثار صوفیه به این نتیجه میرسیم که ببابیت و شیخیه و بهاییت و صوفیه خصوصا فرقه گنابادیه همه یک نوع ادعا را دارند و آن همان ادعای بابیت علیمحمد باب میباشد اما استعمار برای اینکه همه قدرتش به یکباره همانند باب کشته نشود و از بین نرود آنها را برای آینده ذخیره نمود تا در قالب رکن رابع و قطبیت و مظهریت برای استعمار نقش آفرینی و رعیت جمع آوری نمایند

بهاییت و آمریکا
05/13/1392 - 20:12

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به گزارش رادیو دیروز، عصبانیت آمریکاییها از بی نتیجه بودن اقداماتشان در به زانو در آوردن جمهوری اسلامی، به اوج رسیده. به هر بهانه ای سعی در تضعیف نظام و جایگاه رهبر و رئیس جمهور دارند. حتی اگر شده با یک مسئله پیش پا افتاده و نخ نما مثل تضییع حقوق فرقه ضاله بهائیت.

بی حجابی افتخار بهاییت
05/12/1392 - 17:04

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مقاله حاضر در پاسخ به مقاله سایت آیین بهایی است که در سالمرگ زرین تاج قزوینی، اولین زنی که به علیمحمد شیرازی گروید و در دشت بدشت بی حجاب در مجلس مردان حاضر شد. بهاییان امروزه او را به عنوان الگوی زنان و اولین زن قیام کننده بر علیه ارتجاع معرفی میکنند

eghtedarat
05/12/1392 - 16:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب اقتدارات یک سال پس از فوت میرزا حسینعلی نوری چاپ شده و است و اینطور که معلوم است خود او این کتاب را ننوشته و یا لااقل همراه با اصلاح و تجدید نظر دیگران به چاپ رسیده است. در این کتاب بیشتر به دعوای صرفه و مفاهیم مکرره پرداخته و استدلالات در این کتاب بسیار سست و بی پایه است که بعید است از کسی که ادعای پیامبری دارد اینگونه بی پایه کتاب بنویسد.

bab
05/11/1392 - 08:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گویند مسیو نیکولا منشی اول سفارت فرانسه در ایران نویسنده ی کتاب مذاهب ملل متمدنه بوده است، در این کتاب مختصری از عقائد شیعه و ترجمه بیان گنجانده شده است. محتوای این کتاب دارای توهین و توهماتی بر علیه اسلام و مسلمانان است که از این نویسنده ی فرانسوی، بدون سند نوشتن مقداری بعید است، لذا در اینکه این کتاب را مسیو نیکولا نوشته باشد تردید وجود دارد.

شیخیه زمینه ساز بابیت
05/10/1392 - 23:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مهمترین موضوعی که در این میان باید به آن اشاره کرد و اگر به سادگی از کنار آن بگذریم خیانت به تاریخ شده اینست که نقش استعمار روس و انگلیس در ایجاد این فرقه ها و مسلک ها میباشد اینها که تا قبل از این دشمن هم محسوب میشدند اما در این موضوع با هم تفاهم اساسی داشتند انگلیسی ها از تحریک و تربیت و تقویت احمد احسایی که طرح رکن را رابع را به وجود آورد حمایت کردند و روسها آن روی سکه را نقش زده و در تقویت سید کاظم رشتی در شروع و ظهور و بروز امام زمان ها حمایت کردند و این حمایت ها زمینه ایجاد بابیت شد

abdolbaha
05/09/1392 - 19:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مقاله ی سیاح کتابی است از کتب استدلالی بهائی که توسط عبدالبهاء نوشته شده و بقول خود او، این یک کتاب بی طرف در تاریخ باب و بهاء است. اما در واقع مولف آن تا می توانسته است در تحریف مطالب و تاویل حقائق و تغییر و تصرف در وقایق مسلمه تاریخ کوتاهی نکرده است.

baha
05/07/1392 - 22:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حسینعلی نوری کتابی به نام ایقان تالیف کرده و این کتاب را در عراق قبل از ادعای من یظهره الهی نوشته است، و چون تالیف این کتاب قبل از ادعا بوده است، در نوشته هایش علی محمد باب را رب العلی الاعلی خطاب می کند.

پرنس دالگورکی
05/07/1392 - 00:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دالگورکی جاسوس بزرگ روس پس از ورود به کربلا و حضور در درس سید کاظم رشتی به مطالعه افراد مشغول میشود و علیمحمد باب را شناسایی و به پرورش و آموزش او مشغول میشود

saragh
05/06/1392 - 17:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر حکم اسلام را در مورد سارق در کنار حکم بهائیت گذاشته متوجه خواهیم شد که حکم اسلام بسیار بهتر و موثرتر از حکم بهائیت است و آن بهائیتی که ادعا دارد، دین اسلام دیگر به درد این زمان نمی خورد و بهاء دین جدید و پیشرفته تری به ارمغان آورده است، به عینه می بینند که احکام اسلامی بسیار معقولانه تر و موثرتر از احکام بهائی است. زیرا سرچشمه ی اسلام خداوند متعال است ولی بهائیت ساخته دست بشر می باشد.

bayan
05/05/1392 - 22:08

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سید باب در بیان جزای محزون کردن انسان ها را پرداخت نه مثقال طلا به بیت العدل دانسته و جالب اینجاست که جریمه ی ناراحت کردن دیگران با زنا یکی است و هر دو در جیب بیت العدل سرازیر می شود. و اما وقتی حسینعلی نوری دید که بازار بابیت کساد است، این حکم را در اقدس عفو کرد.

صفحه‌ها