تاریخ

 از تاریخ فرقه پلید وهابیت
11/28/1391 - 04:26

عبدالعزيز بن محمدبن سعود:بعد از درگذشت ابن سعود ، پسر او عبدالعزيز بن محمدبن سعود ، با دخالت ابن عبدالوهاب جاي‏ پدر را گرفت .و داماد ابن عبدالوهاب بود و همچون پدرش بسيار سفاك و خون‏ آشام بود که پاره‌اي از جنايات او را يادآور مي‌شويم :

عکس گسترش وهابیت
11/28/1391 - 04:03

این سوال در ذهن برخی پدیدار میشود:که چگونه وهابیت با افکار به این پلیدی و مضحکه آمیز بودن ، توانست رواج پیدا کند. یکی از علت های اصلی این سوال را در این خلاصه متذکر میشویم:

وهابیت
08/23/1391 - 03:36

اعتقادات اولية فرقه وهابيت را مسئله زيارت قبور انبياء و صالحان، شفاعت و متوسل به آنان تشكيل داده و از همين جا با ساير مذاهب اسلامي راه‌شان را جدا نموده است

صفحه‌ها