یهودستیزی

مرگ سیاه
11/26/1401 - 11:22

یهودستیزی در فرهنگ اروپایی نهادینه شده است. در قرون وسطا، مسیحیان، یهودیان را عامل طاعون بزرگی که میلیون‌ها نفر را کشت، می‌دانستند. در برخی موارد، یهودیان تحت شکنجه به مواردی اعتراف می کردند و این بهانه‌ای می‌شد برای آزارهای بیشتر آن‌ها.

حملات آلمان به مطالعات پسااستعماری در حمایت از صهیونیست ها
10/08/1401 - 15:45

دولت آلمان در حمایت همه جانبه و بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی، حملات و برخوردهای نامناسبی با متفکران و هنرمندان پسااستعماری دارد. از تخصیص بودجه های حمایتی به پروژه هایی که در این عرصه فعال هستند، خودداری می کند.