نطوری کارتای

03/09/1403 - 10:31

خاخام حییم صوفا پس از ثبت پیام تسلیت خود به دولت و ملت ایران در دفتر یادبود این شهیدان گفت: زمانی که خبر این واقعه را شنیدم برایم بسیار دردناک بود و گریستم و به اینجا هم که آمدم با عکس ایشان روبرو شدم گریه‌ام گرفت.

03/08/1403 - 09:27

حاخام یهودی که برای شرکت در تشییع جنازه ایت الله رئیسی شرکت کرده بود، ما جرا را این گونه توصبف می کند.

03/02/1403 - 09:23

حاخام ضد صهیونیست که در نیویورک با مرحوم آیت الله رئیسی دیدار کرده بود، شرح کوتاهی از این دیدار را بیان می کند.