منکران سنت

امامت
01/03/1402 - 11:59

برقعی، در کتاب تضاد مفاتیح الجنان، ضمن انکار بسیاری از ادعیه وارده، در مورد دعای جوشن صغیر می‌نویسد: « «دعاي جوشن صغیر» را كفعمی و ابن طاوس و مجلسی، بدون ذكر سند آورده است» که در پاسخ باید گفت، دقت سندی زیاد در دعا لازم نیست؛ بلکه طبق «روايات عرضه» آنچه از اهل بیت (ع) نقل شده باشد و موافق كتاب خدا باشد، می‌توان آن را به آنان منتسب ساخت.

امامت
01/03/1402 - 09:28

قلمداران منکر ضروریات شیعه شده، از جمله خلافت و امامت بلافصل حضرت علی (ع) بعد از رسول خدا (ص) را منکر شده و شبهه می‌کند که چرا در قرآن کریم نامی از حضرت علی (ع) برده نشده است که در پاسخ می‌گوییم لازم نیست حتماً به صراحت نام ذکر شود، بلکه ذکر اوصاف در قرآن که به اجماع علمای امت، اختصاص به آن حضرت دارد، خود دلالت بر این امر می‌کند.

تناقضات قرآنی سید ابوالفضل برقعی
11/20/1401 - 14:48

سید ابوالفضل برقعی، از روحانیون معاصر ایران است که دیدگاه‌های خاص و متناقضی دارد؛ بسیاری از عقاید تشیع که توسط خود او احصاء و ضروری اعلام شده، در آثار دیگرش، نفی و باطل گردیده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 11:53

صبحی منصور از مروجان فرقه قرآنیان اهل سنت مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن، راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر، مسیری ناصحیح است؛ این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.