مسح پا

وضو در اهل سنت
11/02/1402 - 13:26

اهل‌سنت ادعا می‌کنند که رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در وضو، پای خود را می‌شستند؛ این در حالی است که شیعیان، با استناد به قرآن و سنت حضرت و با توجه به منابع معتبر اهل‌سنت معتقدند، پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در وضو، پاهای خود را مسح می‌کردند.

09/12/1396 - 10:36

در حدیثی از اصول کافی آمده که در وضو پاهایت را بشوی، در مقابل روایات صحیحه‌ای موجود است که پای خود را مسح کنید؛ ما هم روایات متواتر که مسح پا را بیان کرده‌اند عمل کرده و روایتی که موافق اهل سنت است را حمل بر تقیه می‌کنیم.

02/13/1395 - 12:33

در روایاتی با سند صحیح وارد شده است که، مسح سر و پاها سزاوار است. در مسند احمد وارد شده است که: «از علی (عليه السلام) نقل كرده كه آن حضرت فرمود: من گمان داشتم باطن (كف) پاها سزاوارتر به مسح كردن از روی آن است، تا اين‌كه ديدم رسول خدا (صلی الله عليه و آله) روی هر دو پا را مسح می‌كردند.»