مدعیان معنویت

04/23/1403 - 09:07

یکی از الزامات دین و معنویت اصیل، توصیه به بهره بردن پیروان از عقل و تعقل کردن در پذیرش اعتقاد و مذهب است.

12/09/1402 - 13:36

 متأسفانه چند وقتی است که در سایه غفلت نهادهای مسئول، تبلیغ عملی خرافات و انحراف در شبکه‌های اجتماعی در قالب اصطلاحات به‌ظاهر علمی اما در حقیقت فریبنده، به شدت گسترش یافته است. این کاسبان به ظاهر معنوی، با طرح ادعاهای واهی همچون: ارتباط با فرشتگان، دادن کدهای کیهانی به ظاهر معجزه کننده، اتصال با

شخصیت نابهنجار, مدعیان معنویت, ملاک تشخیص مدعیان دروغین, اوشو
05/27/1401 - 11:00

همه انسانها دچار مشکلاتی در زندگی خود هستند و با تحمل سختی و صبر و خود سازی به زندگی معنوی دست می یابند اما نکته اینجا است که هیچ وقت اساتید معنوی واقعی در مقابل مشکلات شکست نمی خورند. آن ها سختی های زندگی را پله های رشد معنوی قرار می دهند ولی اکثر پدیدآورندگان شبه معنویت های جدید در سختی های زندگی شکست خورده و دچار یأس و نامیدی شده اند و مشکلات روحی و روانی برایشان پیش آمده است.