مختار ثقفی

01/30/1394 - 06:26

طبق این تعریف مختار یکی از صحابه است و به فتوای بزرگان اهل سنت تمام صحابه عادل هستند. قرطبى مفسر معروف اهل سنت درباره قداست صحابه مى‌نويسد: «همه صحابه عادل و از اولياى الهى و برگزيدگان او و برترين مردم بعد از انبيا و رسل اند. اين نظر، مذهب اهل سنت است و آنچه همه امامان اين امت به آن اعتقاد داشته‌اند!» پس تا این‌جا ثابت شد که طبق این تعاریف مختار از صحابه است...