محسن فرشاد یکتا

وکیل سفارت انگلیس, ترویج خرافه, شبه علم, کیهان شناسی, اختر فیزیک
08/01/1401 - 15:46

دکتر محسن فرشاد یکتا از کسانی هست که سال‌هاست در زمینه کیهان‌شناسی و اختربینی، آگاهی‌های کوانتومی و… ، به ارائه نظر پرداخته و توصیه‌ها و تجویزاتی در موارد گوناگونی اجتماعی و فردی می نماید. ایشان به ترویج شبه علم و خرافات می پردازند.