مانترا

ذکر یا مانترا
09/05/1402 - 08:42

مانترا کلمه، کلمات و اصواتی است که گاهی دارای معنا و گاهی هم بدون معنا است؛ ولی ذکر باید دارای معنا باشد تا از طریق معنای ذکر به خداوند توجه شود. در مانترا، تکرار یک ذکر باعث خستگی ذهن شده و آرامش کاذب به ارمغان می‌آورد.

مانترای اوم، برترین مانترا
09/04/1402 - 07:26

مانترای «اُوم» ॐ در یوگا و سایر مکاتب هندی، جایگاه ویژه‌ای دارد. برخی مروجان این مانترا از اثرات منحصر به فرد آن بر انسان می‌گویند و ادعا می‌کنند که از لحاظ علمی و آزمایشات تجربی این اثرات اثبات شده است؛ در حالی که در هیچ مکان آکادمیک و مجله معتبر به این موضوع اشاره نشده است که ناقض این ادعا است.

مانترا
08/24/1402 - 13:15

مانترا یکی از موضوعات مطرح در ادیان شرقی است. مانترا، کلمه، کلمات و اصوات شنیداری است که به زبان آورده و اداء می‌شود. این مانترا و اصوات، گاهی دارای معنا و گاهی هم بدون معنا هستند. باید توجه داشت گفتن مانترا، در فضای اسلامی وجود ندارد، بلکه ارتباط گرفتن با بت‌های هندی است.

02/14/1400 - 16:16

با ورود آیین معنوی یوگا با نام ورزش به کشورهای مختلف، آموزه‌های هندویی نیز که آموزه‌های مشرکانه است به آن کشورها وارد شده است. همچنین در موارد متعدد دیده شده که اساتید یوگا کشور در بین آموزش‌های خود به تعلیم آموزه‌های هندویی می‌پردازند.