قطعنامه

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
10/14/1400 - 11:04

قطعنامه‌ جدید مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از حقوق مردم فلسطین، واکنش آشکار به آن دولت‌های است که با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در واقع حقوق مردم فلسطین را نایده‌ گرفتند.