قانون اساسی

قانون اساسی حق محور است
03/12/1400 - 10:40

طبق قانون اساسی: پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، و اکنون مذهب رسمی کشور ایران، تشیع است؛ پس طبق قانون، رئیس جمهور باید شیعه باشد.

01/02/1400 - 20:29

برخی از منافقین و ایادی بیگانه سعی دارند تا با قلب واقعیت، حقیقت آزادی اقلیت‌ها در کشور را کتمان کرده و به این وسیله فشار بین‌المللی را به کشور تحمیل کنند. از جمله صوفیه و دراویش که جزو هیچ کدام از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نیستند، با ناله‌سرایی خود را با بهائیان نجس یکی دانسته و از حقوق تضییع شده‌ی خود دم می‌زنند!