فرعون

مأموریت اصلی حضرت موسی(ع)
10/28/1401 - 18:48

از نگاه قرآن کریم، مأموریت اصلی حضرت موسی (ع) نجات فرعون و قوم او و در ادامه، نجات بنی‌اسرائیل بوده است؛ ولی تورات، نجات بنی‌اسرائیل را تنها مأموریت حضرت موسی (ع) می‌داند.

03/14/1400 - 07:23

ابن عربی در کتاب خود، فرعون را جزء مؤمنان به‌خدا معرفی می‌کند. وی اگرچه معترف به ظلم و جور فرعون است ولی معتقد است که فرعون به بالاترین مرحله شهود و خداشناسی دست یافته و او را اهل نجات دانسته و معتقد است که با ایمان کامل از دنیا رفت. درحالی‌که آیات متعدد و روایات کثیری خلاف این ادعای ابن عربی را ثابت می‌کند.

03/13/1400 - 07:22

علی‌رغم این‌که خداوند متعال در قرآن، فرعون را فردی عصیان‌گر، ظالم و از جهنمیان یاد کرده ولی حلاج وی را استاد خود خوانده و معتقد است که او با ایمان از دنیا رفته است. حلاج همچنین ادعا می‌کند که جبرئیل ‌به‌خاطر فرعون مورد سرزنش و توبیخ خداوند متعال قرار گرفته است. درحالی که آیات و روایات در هر دو مورد، خلاف ادعای حلاج را ثابت می‌کند.

03/13/1400 - 07:22

فرعون ازجمله کسانی است که سران تصوف به‌شدت به‌دنبال تطهیر چهره او هستند چراکه برای او جایگاه رفیع و بلندی قائل‌اند. ابن عربی نیز ازجمله صوفیانی است که معتقد به ایمان فرعون است و قائل به این است که توبه فرعون مورد پذیرش خداوند متعال قرار گرفته است. این درحالی است که آیات و روایات متعددی خلاف این مسئله را می‌رساند.