غزوات پیامبر

کاروان مسلمانان
01/05/1403 - 01:40

با استفاده از یک نقل غیر معتبر تاریخی، مخالفان دین با تقطیع، به گونه‌ای جلوه داده‌اند که طبق قانون اسلام، قتل‌های وحشیانه صورت گرفته، در حالی که فرد کشته شده، پیرزن سالخورده شریفی بوده است؛ در این باره باید گفت: این زن به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توهین کرده و توطئه قتل آن حضرت را طراحی کرده و به دستور وی کاروان مسلمانان، غارت شده بود و عده‌ای را کشتند؛ همچنین کشتن این زن معلوم نیست و قطعاً دستور اسلام و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نبوده است که از توصیه‌های حضرت در جنگ‌ها، مشخص می‌گردد.

برده داری
12/22/1402 - 10:45

قسمتی از تاریخ که نقل‌های متفاوت درباره آن وجود دارد، توسط مخالفان دین با تقطیع بیان شده و به گونه‌ای جلوه داده‌اند که در اسلام، زمانی که توان مقابله نیست، مدارا صورت می‌پذیرد و با قدرت گرفتن، به جنایات فجیع دست می‌زنند. جهت روشن شدن مسئله، باید همان نقلی که به آن استدلال شده را بدون تقطیع بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا چنین نسبتی به اسلام صحیح است؟