علم حق و عدالت

01/31/1396 - 09:10

ابراهیم میرزایی مبدع سبک «کونگ فو توآ» در آغاز انقلاب اسلامی است که بعدا ادعای امام زمان بودن، ادعای پیامبری کرد. وی پس از این ادعاها به خارج از کشور فرار کرده و در حال حاضر تفکر او تحت «سازمان عَلَم حق و عدالت» در فضای مجازی بین جوانان ترویج می‌شود.