علمای دین

آیا رجوع به علماء و بزرگان دین مورد تایید قرآن و روایات است؟!
11/20/1400 - 10:38

وهابی‌ها در ادعای واهی معتقدند، قرآن کریم به تنهایی برای هدایت‌گری کفایت می‌کند و برای فهم دین، هیچ نیازی به مراجعه و رابطه با علما و دانشمندان نیست و مسلمانان نباید به ملاها و روحانیون و علمای شیعه و اهل سنت مراجعه کنند. این ادعای باطل در حالی بیان می‌شود که خدای رحمان در آیات قرآن، پرسیدن از اهل علم و عدم برابری عالم و جاهل را بیان کرده است.

01/31/1398 - 22:53

علما و فقهای شیعه با دیدن بدعت‌های بی‌شمار صوفیان در دین و عقاید منحرف ایشان، دست به مبارزه‌ بر علیه ایشان زده و در مقابل باورهای نادرست و بدعت‌آمیز تصوف، کتاب‌هایی را بر ردّ این فرقه نوشتند.