علامه امینی

01/15/1403 - 11:43

در این کلیپ، شاهد نامه وزیر اهل‌سنت عراق، به علامه امینی رحمةالله‌علیه و پاسخ ایشان به این نامه خواهید بود.

ملاقات و گفتگویی  شنیدنی علامه امینی با اندیشمند اهل سنت دکتر اعظمی در بغداد
04/12/1402 - 12:43

خلاصه ای از دیدار «علامه امینی» با استاد «اعظمی» از اهل سنت در بغداد از کتاب «ربع قرن مع العلامة الأمینی» آمده است؛ این کتاب نکات ظریف و زیبایی دارد، که دوستانی که می خواهند در مسیر ولایت و امامت کار کنند، مطالعه این کتاب بسیار مفید است.

09/12/1395 - 02:34

نقل است علامه امینی در پاسخ یک عالم سنی که به عزاداری زیاد شیعیان اعتراض کرده بود پاسخی داده‌اند که هر چند مایه‌هایی از طنز و اغراق در آن است، اما با نگاهی به تاریخ چنین چیزی هیچ بعید نمی‌نماید.