سرمایه داری

کلاس موفقیت, کسب ثروت, قانون جذب, سرمایه داری, تفکر نوین
08/01/1401 - 08:46

در فرهنگ غرب ارزش انسان ها به میزان ثروت و دارائی آن ها می باشد.اما در فرهنگ اصیل ما خلاف این بحث حاکم است. قران کریم ملاک ارزش انسان ها را صفات روحی پسندیده معرفی می کند «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ (حجرات/13)همانا گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.»