رفع مشکلات

عبدالحمید
06/21/1402 - 09:23

عبدالحمید دولت جدید را متهم کرده است که هیچ وعده انتخاباتی را عمل نکرده و بیش از 11 ماه است که عَلَم مخالفت با این دولت را به دست گرفته است؛ در حالی که اخبار حاکی از تلاش مضاعف این دولت نسبت به مسئولین دهه قبل بوده و توفیق آنها در خدمت‌ رسانی به مردم، اصلاح مدیریت و همت جهت حل مشکلات ملت به طور ملموس مشاهده می‌شود.

در دولت مهدی (عج) مشکلاتتان مرتفع می‌شود
12/14/1401 - 18:17

یکی از برکات دولت کریمه امام زمان (عج) رفع مشکلات مادی مردم در آن روزگار است. عنایت ویژه امام عصر (عج) به مستضعفان و محرومان به اندازه‌ای است که با حضور نزد حضرت، مشکلات معیشتی آنان مرتفع خواهد شد؛ این نکته در کتب اهل سنت بیان شده است.